Home / Giáo dục / Tạo giống lai có ưu thế lai cao – Học Hay

Tạo giống lai có ưu thế lai cao – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp – HocHay

Sinh Học Lớp 12 – Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Nguồn vật liệu chọn giống 

 • Biến dị tổ hợp
 • Đột biến
 • ADN tái tổ hợp

Cơ chế tạo dòng thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp: 

 • Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau
 • Lai giống để tạo ra các tổ hợp gen khác nhau
 • Chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn
 • Những tổ hợp gen mong muốn sẽ cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để ” các dòng thuần

Tạo giống lai có ưu thế lai cao

Khái niệm ưu thế lai

Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vựơt trội so với các dạng bố mẹ

Cơ sở di truyền của ưu thế lai

 • Có nhiều giả thuyết giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai, trong đó giả thuyết siêu trội được nhiều người thừa nhận. Giả thuyết này cho rằng “ở trạng thái dị hợp về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có được kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử”
 • Theo giả thuyết siêu trội: ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với các dạng bố mẹ.
 • Khi cho con lai có ưu thế lai cao tự thụ phấn thì ưu thế lai sẽ giảm dần qua các thế hệ do các gen trở về trạng thái đồng hợp tử

Phương pháp tạo ưu thế lai

Tạo dòng thuần : cho tự thụ phấn qua 5-7 thế hệ

Lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai có ưu thế lai cao nhất

Ưu điểm: con lai có ưu thế lai cao sử dụng vào mục đích kinh tế (không làm giống)

Nhược điểm:

 • Tốn nhiều thời gian và công sức
 • Khó duy trì
 • Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

A. Hiện tượng thoái hóa giống

B. Tạo ra dòng thuần

C. Tạo ra ưu thế lai

D. Tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm

Câu 2: Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

A. Các biến dị tổ hợp

B. Các biến dị đột biến

C. Các ADN tái tổ hợp

D. Các biến dị di truyền

Câu 3: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là

A. Biến dị tổ hợp

B. Đột biến gen

C. Đột biến NST

D. Biến dị đột biến

Câu 4: Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 vì

A. Kết hợp các đặc điểm di truyền của bố mẹ

B. Các cơ thể lai luôn ở trạng thái dị hợp

C. Biểu hiện các tính trạng tốt của bố

D. Biểu hiện các tính trạng tốt của mẹ

Đáp án:

1. C

2. D

3. A

4. B

Link bài:

https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Luyện từ vựng tiếng Anh chủ đề về Môi Trường (Environment) – HocHay

Video từ vựng tiếng Anh chủ đề về Môi Trường (Environment) – HocHay Cùng HocHay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *