Home / Giáo dục / Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 7: Pollution – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 7: Pollution – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 7: Pollution – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 8 Unit 7 các bạn nhé!

Listen and Read 

Nick: Your home village is so beautiful. There are so many trees, flowers and birds.

Mi: Yes, that’s why I like coming back here on holiday.

Nick: Mi, what’s that factory? It looks new.

Mi: I don’t know. There wasn’t a factory here last year.

Nick: Mi, look at the lake! Its water is almost black.

Mi: Let’s go closer. … I can’t believe my eyes. The fish are dead!

Nick: I think the waste from the factory has polluted the lake. The fish have died because of the polluted water.

Mi: That’s right. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

Nick: Ahchoo!

Mi: Bless you! What’s the matter?

Nick: Thanks. Ahchoo! I think there’s air pollution here as well. If the air wasn’t dirty, I wouldn’t sneeze so much. Ahchoo!

Mi: I’ve come up with an idea about our environmental project! How about giving a presentation about water and air pollution?

Nick: That’s a good idea. Let’s take some pictures of the factory and the lake to illustrate our presentation. Ahchoo!

 

Bài dịch:

Nick: Làng quê của bạn thật đẹp. Có nhiều cây, hoa và động vật.

Mi: Đúng vậy, đó là lí do tại sao mình thích trở về nơi đây vào mỗi kỳ nghỉ.

Nick: Mi à, nhà máy đó là gì vậy? Trông nó mới nhỉ.

Mi: Mình không biết. Năm rồi không có nhà máy nào ở đây cả.

Nick: Mi, nhìn cái hồ kìa! Nước của nó gần như đen thui!

Mi: Chúng ta lại gần xem… Mình không thể tin vào mắt mình nữa! Cá chết rồi!

Nick: Mình nghĩ chất thải từ nhà máy làm ô nhiễm hồ đấy. Cá chết bởi vì nước ô nhiễm.

Mi: Đúng rồi, nếu nhà máy tiếp tục gây độc hại nguồn nước. Tất cả cá và những động vật dưới nước sẽ chết.

Nick: Ahchoo! (Tiếng hắt xì)

Mi: Cầu Chúa phù hộ cho bạn! Chuyện gì vậy?

Nick: Cảm ơn. Ahchoo! Mình nghĩ rằng có sự ô nhiễm không khí nữa. Nếu không khí không ô nhiễm, mình không hắt xì nhiều như vậy đâu. Ahchoo!

Mi: Mình có một ý kiến về một dự án môi trường! Chúng ta hãy trình bày một bài thuyết trình về ô nhiễm nước và không khí!

Nick: Ý kiến hay. Chúng ta hãy chụp vài bức hình về nhà máy và hồ để minh họa cho bài thuyết trình của chúng ta. Ahchoo!

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-8-unit-7-pollution-hoc-hay-31.html

Water Pollution Emerges As Big Threat to Vietnam’ Economy

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 8 Unit 7 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #unit7lop8 #tienganhlop8unit7

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Cấu trúc di truyền của quần thể – HocHay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *