Home / Giáo dục / Cách dùng HAVE TO trong tiếng Anh lớp 8 – Unit 4: Our Customs and Traditions

Cách dùng HAVE TO trong tiếng Anh lớp 8 – Unit 4: Our Customs and Traditions

Cách dùng HAVE TO trong tiếng Anh

– Have to thường được nhóm chung với trợ động từ khiếm khuyết nhưng thực tế không phải. Động từ chính của cấu trúc này là “have”.

– Have to được dùng để thể hiện các nhiệm vụ không phải của cá nhân chủ thể. Chủ thể của hành động bị bắt buộc phải tuân theo bởi 1 lực lượng khác bên ngoài (các quy tắc, luật lệ).

Ví dụ:

 • In most school of Viet Nam, students have to wear uniform.
  (Ở hầu hết các trường học VN, học sinh phải mặc đồng phục)
 • have to wear high heels at work.
  (Tôi phải đi giầy cao gót khi đi làm)

– Thể nghi vấn và phủ định của cụm từ này phải mượn trợ động từ do.

 • She doesn’t have to wear high heels here.
  (Cô ấy không cần phải mang giầy cao gót ở đây)
 • Do we have to take off our shoes?
  (Chúng ta có cần phải tháo giầy không)

Xem thêm trên HocHay.com : https://hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-8-unit-4-our-customs-and-traditions-hoc-hay-28.html

ong-tao1

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 4: Our Customs and Traditions

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 8 Unit 4 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #unit4lop8 #tienganhlop8unit4

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Cấu trúc di truyền của quần thể – HocHay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *