Home / Giáo dục / Tục thờ cúng tổ tiên bằng tiếng Anh

Tục thờ cúng tổ tiên bằng tiếng Anh

Video học Từ vựng tiếng Anh về thờ cúng
Thờ cúng tổ tiên chính là toàn bộ các hình thức lễ nghi, cúng bái nhằm thể hiện tấm lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành và gây dựng nên cuộc sống cho con cháu – những người thuộc thế hệ đầu tiên của một dòng họ, với ông bà, cha mẹ đã qua đời. Hãy cùng HocHay học từ vựng tiếng Anh với chủ đề thờ cúng tổ tiên nhé!

Tục thờ cúng tổ tiên bằng tiếng Anh
During the last days before Tet, all family members visit their ancestors’ graves.

Dịch: Khoảng thời gian giáp Tết, các thành viên trong gia đình đi tảo mộ tổ tiên.

ancestors’ graves: mộ tổ tiên

Before New Year’s Eve, a five-fruit tray will be put on ancestral altar, offered to the gods and ancestor as well as express wishes of the whole family about a new year with luck, health and prosperity.

Dịch: Từ trước đêm Giao thừa, trên bàn thờ tổ tiên sẽ bày một mâm ngũ quả cúng các vị thần thánh và ông bà tổ tiên, đồng thời là để thể hiện ước muốn của cả gia đình về một năm mới may mắn, an khang và thịnh vượng.

ancestral altar: bàn thờ tổ tiên

On New Year’s Eve, the head of the family will present a food plate with rice and other offerings to the family altar to pay respect to the family ancestors. This worshipping act will occur for the next 3 days in which the family members believe their ancestors are there to celebrate the New Year with them.

Dịch: Vào đêm Giao thừa, chủ nhà bày một mâm cơm và những lễ vật khác lên bàn thờ gia tiên để cúng ông bà tổ tiên. Trong ba ngày đầu năm mới, việc thờ cúng vẫn tiếp tục diễn ra vì mọi người đều tin là ông bà tổ tiên cũng đang ăn Tết với mình.

offering: lễ vật

family altar: bàn thờ gia tiên

worshipping act: việc thờ cúng

On the afternoon of the third day of Tết, most family will make a final feast to send the ancestor to the underworld and will continue to pick them up the next Tết.

Dịch: Vào chiều mồng ba Tết, hầu hết mọi gia đình đều làm một lễ cúng cuối cùng trong dịp đón năm mới để tiễn ông tổ tiên về thế giới bên kia và Tết sang năm lại đón các cụ về ăn Tết.

underworld: về thế giới bên kia

Ứng dụng học tiếng Anh theo chủ đề App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#ThoCungTiengAnh #ThapHuongTiengAnh #BanThoTiengAnh #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #ThanhHuyenHocHay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Cấu trúc di truyền của quần thể – HocHay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *