Home / Việc Làm Vui / Mẫu hợp đồng lao động – ViecLamVui – Chi tiết cho mọi ngành nghề

Mẫu hợp đồng lao động – ViecLamVui – Chi tiết cho mọi ngành nghề

Đối với các công việc có tính chất thời vụ hoặc ngắn hạn, doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu hợp đồng lao động thời vụ với nội dung chuẩn được soạn sẵn và có thể điều chỉnh thông tin dễ dàng.

Download tại: Mẫu hợp đồng lao động – 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

Thông tin chuẩn trong mẫu hợp đồng thời vụ

  • Chi tiết thời hạn và công việc hợp đồng
  • Chế độ làm việc
  • Nội dung quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
  • Nội dung quy định quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
  • Điều khoản thi hành và hiệu lực hợp đồng lao động

Tại sao chọn 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

  • Nội dung súc tích, rõ ràng, phù hợp điều kiện hợp đồng
  • Mẫu chi tiết phù hợp với bất kỳ ngành nghề nào
  • Tải miễn phí không giới hạn, file Word dễ dàng chỉnh sửa thông tin

#ViecLamVui #1001MauVanBan #TimViecLamVUI

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *